Vui lòng liên hệ chúng tôi qua email :
advertising@oriental-ltd.comOriental Company ltd
Công ty Đông Phương ( Oriental Media Company Ltd.)

Địa chỉ : 44C Cửu Long, Quận Tân Bình,
Tp. Hồ Chí Minh (Saigon) , Việt Nam.
Điện thoại : (84-8) 3 844 1612 - 3 844 1728 - 3 844 5974
Fax : (84-8) 3 846 2296
Email: : info@oriental-ltd.com
Website: : www.oriental-ltd.com