Các thông tin đăng tải trên website www.Vietnam-Amthuc.com, chỉ bảo đảm đúng tại thời điểm phát hành.

Trên thực tế, các thực đơn có thể bị thay đổi, các đầu bếp có thể không còn làm việc hoặc đã thuyên chuyển nơi khác. Nhà hàng có thể thay đổi hoặc đóng cửa.

Nếu bạn muốn sử dụng thông tin / hình ảnh đăng tải trên website này, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi sử dụng, và lưu ý trích dẫn nguồn gốc:

"Trích từ: www.Vietnam-Amthuc.com".


Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý vị.